αντιστοιχίζω

Μεταφράσεις

αντιστοιχίζω

(andisti'çizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δημιουργώ αντιστοιχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close