αντιστοιχώ

Μεταφράσεις

αντιστοιχώ

answer, correspond
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close