αντιστράτηγος

Μεταφράσεις

αντιστράτηγος

lieutenant general

αντιστράτηγος

генерал-лейтенант
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close