αντιστροφή

Μεταφράσεις

αντιστροφή

inversion, reversal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close