αντισυμμετρικός

Μεταφράσεις

αντισυμμετρικός

antisymmetric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close