αντισυνταγματικός

Μεταφράσεις

αντισυνταγματικός

unconstitutional
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close