αντιτάσσομαι

Μεταφράσεις

αντιτάσσομαι

s'opposer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close