αντιτάσσω

Αναζητήσεις σχετικές με αντιτάσσω: αντιτάσσομαι
Μεταφράσεις

αντιτάσσω

opposer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close