αντιτίθεμαι

Μεταφράσεις

αντιτίθεμαι

oppose

αντιτίθεμαι

يُعارِضُّ

αντιτίθεμαι

oponovat

αντιτίθεμαι

modsætte (sig)

αντιτίθεμαι

ablehnen

αντιτίθεμαι

oponerse, oponerse a

αντιτίθεμαι

vastustaa

αντιτίθεμαι

s’opposer à

αντιτίθεμαι

protiviti se

αντιτίθεμαι

opporsi

αντιτίθεμαι

反対する

αντιτίθεμαι

반대하다

αντιτίθεμαι

zich verzetten tegen

αντιτίθεμαι

motsette (seg)

αντιτίθεμαι

sprzeciwić się

αντιτίθεμαι

opor-se

αντιτίθεμαι

быть против

αντιτίθεμαι

bestrida

αντιτίθεμαι

ต่อต้าน

αντιτίθεμαι

karşı çıkmak

αντιτίθεμαι

phản đối

αντιτίθεμαι

反对
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close