αντιτείνω

Μεταφράσεις

αντιτείνω

object
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close