αντιφατικός

(προωθήθηκε από αντιφατική)
Μεταφράσεις

αντιφατικός

(andifati'kos) αρσενικό

αντιφατική

(andifati'ci) θηλυκό

αντιφατικό

contradictoirecontradictory모순矛盾противоречивый矛盾 (andifati'ko)
επίθετο ουδέτερο
συγκρουόμενος αντιφατικά συναισθήματα Έλαβα δύο αντιφατικά μηνύματα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close