αντωνυμία

Μεταφράσεις

αντωνυμία

pronomenPronomen, Fürwortpronounpronombrepronomnévmáspronome代名詞대명사voornaamwoordpronomenzaimekpronomepronumeместоимениеpronomenzamjenica, đại từضَمِيرzájmenopronominizamjenicaสรรพนามzamir代词Местоимение代詞 (andoni'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
μέρος του λόγου προσωπική αντωνυμία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close