ανυπέρβλητoς

Μεταφράσεις

ανυπέρβλητoς

insuperable, surpassing
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close