ανυπολόγιστος

Μεταφράσεις

ανυπολόγιστος

(anipo'loʝistos) αρσενικό

ανυπολόγιστη

(anipo'loʝisti) θηλυκό

ανυπολόγιστο

incalculableincalculable (anypo'lojisto) ουδέτερο
επίθετο
τεράστιος σπίτι ανυπολόγιστης αξίας Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close