ανυπόμονα

Μεταφράσεις

ανυπόμονα

impatiently

ανυπόμονα

impatiemment

ανυπόμονα

netrpělivě

ανυπόμονα

utålmodigt

ανυπόμονα

ungeduldig

ανυπόμονα

impacientemente

ανυπόμονα

kärsimättömästi

ανυπόμονα

nestrpljivo

ανυπόμονα

impazientemente

ανυπόμονα

いらいらして

ανυπόμονα

성급하게

ανυπόμονα

ongeduldig

ανυπόμονα

utålmodig

ανυπόμονα

niecierpliwie

ανυπόμονα

impacientemente

ανυπόμονα

нетерпеливо

ανυπόμονα

otåligt

ανυπόμονα

อย่างไม่อดทน

ανυπόμονα

sabırsızlıkla

ανυπόμονα

nôn nóng

ανυπόμονα

不耐烦地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close