ανυπότακτα

Μεταφράσεις

ανυπότακτα

insubordinately, rebelliously
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close