ανωριμότητα

Μεταφράσεις

ανωριμότητα

immaturity

ανωριμότητα

immaturité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close