ανωφελής

Μεταφράσεις

ανωφελής

useless, vain
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close