ανόητα

Μεταφράσεις

ανόητα

bêtement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close