ανόμοιος

(προωθήθηκε από ανόμοια)
Μεταφράσεις

ανόμοιος

(a'nomios) αρσενικό

ανόμοια

(a'nomia) θηλυκό

ανόμοιο

(a'nomoio) ουδέτερο
επίθετο
που δεν είναι όμοιος με κπ άλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close