ανύψωση

Μεταφράσεις

ανύψωση

elevation, raising

ανύψωση

élévation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close