ανώφελος

(προωθήθηκε από ανώφελη)
Μεταφράσεις

ανώφελος

(a'nofelos) αρσενικό

ανώφελη

(a'nofeli) θηλυκό

ανώφελο

(a'nofelo) ουδέτερο
επίθετο
μάταιος ανώφελες προσπάθειες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close