αν και

Μεταφράσεις

αν και

though, although

αν και

aunque

αν και

quoique, même si

αν και

i když

αν και

selv om

αν και

obwohl

αν και

vaikka

αν και

no

αν και

sebbene

αν και

・・・にもかかわらず

αν και

...임에도 불구하고

αν και

hoewel

αν και

selv om

αν και

chociaż

αν και

embora

αν και

хотя

αν και

fastän

αν και

ถึงแม้ว่า

αν και

her ne kadar

αν και

mặc dù

αν και

虽然
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close