αν και μόνο αν

Μεταφράσεις

αν και μόνο αν

if and only if
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close