αξιοθρήνητος

(προωθήθηκε από αξιοθρήνητο)
Μεταφράσεις

αξιοθρήνητος

(aksio'θrinitos) αρσενικό

αξιοθρήνητη

(aksio'θriniti) θηλυκό

αξιοθρήνητο

miserable, lamentable (aksio'θrinito) ουδέτερο
επίθετο
αξιολύπητος αξιοθρήνητη εμφάνιση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close