αξιοκατάκριτος

Μεταφράσεις

αξιοκατάκριτος

blameworthy, reprehensible

αξιοκατάκριτος

répréhensible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close