αξιοκαταφρόνητος

Μεταφράσεις

αξιοκαταφρόνητος

despicable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close