αξιοκρατία

Μεταφράσεις

αξιοκρατία

meritocracy

αξιοκρατία

méritocratie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close