αξιολογώ

Μεταφράσεις

αξιολογώ

evaluate, appraiseévaluervalutare (aksiolo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. προσδιορίζω την ποιότητα αποτελέσματος αξιολογώ τους μαθητές
2. κρίνω, εκτιμώ αξιολογώ μια πληροφορία αξιολογώ τη σοβαρότητα ενός τραυματισμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close