αξιολόγηση

Μεταφράσεις

αξιολόγηση

evaluation, appraisal, triage

αξιολόγηση

évaluation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close