αξιοπιστία

Μεταφράσεις

αξιοπιστία

credibility, reliability

αξιοπιστία

crédibilité, fiabilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close