αξιοπρέπεια

Μεταφράσεις

αξιοπρέπεια

dignitydignitéكَرَامَةdůstojnostværdighedWürdedignidadarvokkuusdostojanstvodignità威厳존엄성waardigheidverdighetgodnośćdignidadeдостоинствоvärdighetความมีเกียรติhaysiyetthái độ đường hoàng尊严尊嚴достойнствоכבוד (aksio'prepia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ανωτερότητα απαντάω με αξιοπρέπεια
2. αυτοσεβασμός προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close