αξιωματούχος

Μεταφράσεις

αξιωματούχος

official

αξιωματούχος

dignitaire, fonctionnaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close