αξονικός

Μεταφράσεις

αξονικός

axial
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close