αξονοσυμμετρικός

Μεταφράσεις

αξονοσυμμετρικός

axisymmetric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close