αοριστία

Μεταφράσεις

αοριστία

vagueness
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close