αορτή

Μεταφράσεις

αορτή

aorta
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close