αορτικός

Μεταφράσεις

αορτικός

aortic

αορτικός

aortique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close