απάντηση

Μεταφράσεις

απάντηση

answer, response, riposte, replyrespondoréponseإجَابَة, إجابَةodpověďsvarAntwortrespuesta, contestaciónvastausodgovorrisposta答え, 返事대답antwoordsvarodpowiedźrespostaответsvarคำตอบyanıtcâu trả lời答复, 答案תשובהотговор (a'pandisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. που ακολουθεί την ερώτηση δίνω (τη σωστή) απάντηση
2. λύση η απάντηση στο πρόβλημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close