απάρνηση

Μεταφράσεις

απάρνηση

renunciation, repudiation

απάρνηση

renoncement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close