απήχηση

Μεταφράσεις

απήχηση

echo, resonance, repercussionsاِنْعِكاساتdopadeftervirkningAuswirkungenrepercusiones, resonanciaseurauksetrépercussionsposljediceripercussioni反動영향terugslagettervirkningnastępstwarepercussões, ressonânciaпоследствияefterverkningarผลของการกระทำsonuçlarhậu quả反响, 共振共振резонанс (a'piçisi)
ουσιαστικό θηλυκό
αντίκτυπος Οι ιδέες του είχαν μεγάλη απήχηση. βρίσκω διεθνή απήχηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close