απάγω

(προωθήθηκε από απαγάγω)
Μεταφράσεις

απάγω

(a'paɣo)

απαγάγω

kidnapper, enleverabduct, kidnapيَخْتَطِفُ, يَخْطَفُunéstbortføre, kidnappeentführenraptar, secuestrarsiepataotetirapire, sequestrare誘拐する유괴하다ontvoerenbortføre, kidnappeporwać, uprowadzićraptarпохищать, похищать людейkidnappa, röva bortลักพาตัวkaçırmakbắt cóc绑架 (apa'ɣaɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αρπάζω κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close