απαγκιστρώνομαι

Μεταφράσεις

απαγκιστρώνομαι

desengancharse, librarse

απαγκιστρώνομαι

se décrocher, se libérer

απαγκιστρώνομαι

odczepić się, uwolnić się
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close