απαγορεύεται

Μεταφράσεις

απαγορεύεται

(apaɣo'revete)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα) αόριστο (άρθρο)
δεν επιτρέπεται απαγορεύεται το κάπνισμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close