απαλλαγμένος

Μεταφράσεις

απαλλαγμένος

free, exempt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close