απαντάω

Μεταφράσεις

απαντάω

(apa'ndao)

απαντώ

(apa'ndo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
δίνω μια απάντηση απαντάω σε ερώτησησε γράμμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close