απαράδεχτος

Μεταφράσεις

απαράδεχτος

inadmissible, inappropriate, unacceptable

απαράδεχτος

inacceptable, inadmissible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close