απαράλλακτος

(προωθήθηκε από απαράλλακτη)
Μεταφράσεις

απαράλλακτος

(apa'ralaktos) αρσενικό

απαράλλακτη

(apa'ralakti) θηλυκό

απαράλλακτο

(apa'ralakto) ουδέτερο
επίθετο
όμοιος παραμένω απαράλλαχτος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close