απαριθμώ

Μεταφράσεις

απαριθμώ

enumerate, detaildetallar, enumerardénombrer, énumérerwyliczać, wyszczególniać (apariθ'mo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
υπολογίζω μετρώντας απαριθμώ τις ζημιές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close