απειρία

Μεταφράσεις

απειρία

inexperienceinexperiencia經驗不足onervarenheidнеопитностoerfarenhetinexpérienceUnerfahrenheitinexperiência经验不足inesperienza (api'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
άγνοια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close